Înfiinţarea şcolii a reprezentat o necesitate pentru ridicarea pe o treaptă superioară de
pregătire a copiilor, chemaţi să contribuie la progresul societăţii româneşti.
Şcoala cu clasele I-VIII Borod a luat fiinţă şi a fost legiferată în anul 1919. A fost mai
întâi o idee, o dorinţă; apoi s-a făurit din trudă şi pasiune, iar oamenii, profesori şi elevi, i-au dat o identitate, i-au creat un loc în spaţiul învăţământului bihorean şi naţional, i-au construit
o personalitate şi i-au dăruit o viaţă.

 

Primele atestate documentare, privind învăţământul din comuna Borod, datează de la
mijlocul secolului al VIII-lea, când pe lângă biserica greco-catolică şi cu ajutorul material al
nobililor vremii, şcolarizarea se făcea cu ajutorul grămăticilor. Din 1919 se dezvoltă în comuna
Borod învăţământul de 4 şi 7 clase în limba română şi se întemeiază primele biblioteci
româneşti în satele Borod, Corniţel şi Borozel.
Din 30 august 1940 până în 25 octombrie 1945 şcoala e sub administraţia maghiară, învăţământul făcându-se în limba maghiară. După retragerea administraţiei maghiare şcoala se reorganizează, la nivelul de 7 clase. În anul 1961se dă în folosinţă actualul local al şcolii din satul Borod, care în anii următori este continuu dotat şi modernizat şi se trece la învăţământul de 8 clase. În anul 1999 se pune în folosinţă clădirea unde funcţonează Grădiniţa cu program normal Borod şi noile laboratoare de chimie-fizică, biologie, informatică precum şi biblioteca şcolii.

Având în vedere Legea 354, privind reorganizarea învătământului în anul şcolar 2006-2007, Şcoala cu clasele I-VIII Borod devine unitate cu personalitate juridică, având în subordine 1 unitate şcolară cu clasele I-VIII (Borozel) , 6 unităţi şcolare cu clasele I-IV, 7 grădiniţe (Borod, Borozel, Valea Mare de Criş, Corniţel, Cetea, Valea Borodului I şi II) – structuri.

Începând cu 01.09.2014 Școala Gimnazială devine unitate cu nivel liceal, noua denumire
fiind LICEUL TEORETIC,, GABRIEL ŢEPELEA” BOROD , unitate cu personalitate juridică, având în subordine : Şcoala Primară nr. 1 Valea Mare de Criş, Şcoala Primară nr.2 Borozel şi grădiniţele din Borod, Borozel,Valea Mare de Criş, Corniţel.

De la 1.09.2017 LICEUL TEORETIC,, GABRIEL ŢEPELEA” BOROD fuzionează prin absorție cu Scoala Gimnazială Nr.1 Șerani,aceasta devenind structură a liceului.